PK工友 II

19-3-08個PK工友今日又玩野,我同佢無仇無怨,點解要咁play我 ??

明明早知有晚上的 job,一早講聲我知啦...

好比我有個心理準備 , 順路去吃晚飯

今晚九點半才放工-_-

佢真係好 pk ............